- Διαφήμιση -

Γλυφάδα: Μαθητές δημοτικού έκαναν ένα συγκινητικό βίντεο κατά της βίας

Μαθητές του 14ου Δ.Σ. Γλυφάδας

Σε μια επο­χή στην οποία τα φαι­νό­με­να βίας και κακο­ποί­η­σης αυξά­νο­νται συνε­χώς, ανέ­λα­βαν την πρω­το­βου­λία να κινη­το­ποι­η­θούν μέσω της καμπά­νιας κατά της βίας και στο πλαί­σιο του διδα­κτι­κού προ­γράμ­μα­τος και απο­φά­σι­σαν να δώσουν το δικό τους ηχη­ρό μήνυμα.…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων