- Διαφήμιση -

Μουσείο Μπενάκη: Βραδιές γεμάτες μουσική νέων μαέστρων

Οι τρεις νικητές των διαγωνισμών του 2019, 2020 και 2021 θα έχουν την ευκαιρία να διευθύνουν την Φιλαρμόνια Ορχήστρα σε ένα πλήρες συναυλιακό πρόγραμμα.

Τρεις φορές έχει διε­ξα­χθεί ως τώρα, από το 2019, οπό­τε ξεκί­νη­σε, το διε­θνές Masterclass και Δια­γω­νι­σμός νέων μαέ­στρων της Φιλαρ­μό­νιας Ορχή­στρας Αθη­νών. Σε έναν κύκλο τριών συμ­φω­νι­κών συναυ­λιών που θα γίνουν στο Μου­σείο Μπε­νά­κη, οι τρεις νικη­τές των δια­γω­νι­σμών του 2019, 2020 και 2021 θα έχουν την ευκαι­ρία να διευ­θύ­νουν την Φιλαρ­μό­νια σε ένα πλή­ρες συναυ­λια­κό πρό­γραμ­μα. Στην τέταρ­τη και τελευ­ταία συναυλία…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων