- Διαφήμιση -

Άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου τοποθετήθηκε στο κέντρο της Αθήνας

Στη συμβολή των οδών Αμαλίας και Βασιλίσσης Όλγας

Με τους Στύ­λους του Ολυ­μπί­ου Διός γει­το­νεύ­ει το άγαλ­μα το έφιπ­που Μέγα Αλέ­ξαν­δρου το οποίο τοπο­θε­τή­θη­κε στην καρ­διά της Αθή­νας, στη συμ­βο­λή των οδών Αμα­λί­ας και Βασι­λίσ­σης Όλγας.

 

 

Το άγαλ­μα ύψους 3,5 μέτρων που φιλο­τέ­χνη­σε ο γλύ­πτης Γιάν­νης Παπ­πάς (1913 — 2005) απει­κο­νί­ζει τον Μέγα Αλέ­ξαν­δρο σε νεα­ρή ηλι­κία και τοπο­θε­τή­θη­κε πάνω στο ειδι­κό βάθρο που σχε­δί­α­σε ο αρχι­τέ­κτο­νας Παντε­λής Νικο­λα­κό­που­λος, το οποίο απο­τε­λεί­ται από το ίδιο κρά­μα μετάλ­λου με το άγαλμα.

 

 

Του­ρί­στες και περα­στι­κοί φωτο­γρα­φί­ζουν το άγαλ­μα το οποίο στε­γα­ζό­ταν για πολ­λά χρό­νια στο προ­αύ­λιο του εργα­στη­ρί­ου του Γιάν­νη Παπ­πά που ανή­κει στο Μου­σείο Μπενάκη.

 

Το άγαλ­μα είχε δωρη­θεί στον δήμο Αθη­ναί­ων αλλά οι καθυ­στε­ρή­σεις και οι διά­φο­ρες αμη­χα­νί­ες απέ­τρε­παν την τοπο­θέ­τη­ση του στο δημό­σιο χώρο μέχρι σήμε­ρα. Τα επί­ση­μα απο­κα­λυ­πτή­ρια θα γίνουν την προ­σε­χή Παρασκευή.

 

Πηγή www.naftemporiki.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων