- Διαφήμιση -

Πεύκη: 4 συλλήψεις για διάρρηξη διαμερίσματος

Στα χέρια της αστυ­νο­μί­ας βρί­σκο­νται τέσ­σε­ρα άτο­μα ηλι­κί­ας 19, 20, 23 και 31 ετών που κατη­γο­ρού­νται για διάρ­ρη­ξη σε ισό­γειο δια­μέ­ρι­σμα μίας 74χρονης στην Πεύ­κη το από­γευ­μα της Παρα­σκευ­ής 10/2.

Σύμ­φω­να με την ΕΛΑΣ, το βρά­δυ της Παρα­σκευ­ής 10 Φεβρουα­ρί­ου, αστυ­νο­μι­κοί στα­μά­τη­σαν για έλεγ­χο το αυτο­κί­νη­το που επέ­βαι­ναν οι τέσ­σε­ρις κατη­γο­ρού­με­νοι, στη λεω­φό­ρο Ηρακλείου.…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων