- Διαφήμιση -

ΗΣΑΠ: Στάση εργασίας αύριο Τετάρτη 15/2 από τις 22:00 έως τη λήξη της βάρδιας

Το βρά­δυ της Τετάρ­της 15/2, η Αθή­να θα μεί­νει χωρίς ηλε­κτρι­κό, καθώς οι εργα­ζό­με­νοι του ΗΣΑΠ προ­χω­ρούν σε προει­δο­ποι­η­τι­κή στά­ση εργα­σί­ας, ζητώ­ντας «να μην προ­χω­ρή­σει η νομο­θε­τι­κή ρύθ­μι­ση του Υπουρ­γεί­ου Μετα­φο­ρών μέσω της οποί­ας οι εργα­ζό­με­νοι απει­λού­νται να επι­στρέ­ψουν τις νόμι­μες αμοι­βές τους».…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων