- Διαφήμιση -

Αυτό είναι το πρώτο κτίριο που θα ανεγερθεί στο Μητροπολιτικό Πάρκο Ελληνικού

Η Lamda Development παραδίδει στο κοινό ένα μέρος του Μητροπολιτικού Πάρκου

Το Experience Park του Ελλη­νι­κού καλύ­πτει μία έκτα­ση πάνω από 70 στρέμ­μα­τα, η οποία απο­τε­λεί μέρος του Μητρο­πο­λι­τι­κού Πάρ­κου του Ελλη­νι­κού, στον χώρο του πρώ­ην Διε­θνούς Αερο­δρο­μί­ου της Αθήνας.

Ανοί­γει τις πόρ­τες του στις 20 Δεκεμ­βρί­ου και μας καλεί να το ανα­κα­λύ­πτου­με καθη­με­ρι­νά από τις 17:00 μέχρι τις 22:00.

 

Περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων