- Διαφήμιση -

Τα “Παγωμένα κύματα” του Αργοσαρωνικού εντυπωσιάζουν

Πρό­κει­ται για ένα σπά­νιο φαι­νό­με­νο το οποίο παρα­τη­ρεί­ται σε μια περιο­χή ανά­με­σα στο Αγκί­στρι και στην Αίγι­να στον Σαρω­νι­κό Κόλ­πο πολύ κοντά στη νησί­δα Μετώ­πη. Το σημείο είναι ακρι­βώς εδώ όπως θα δεί­τε στους χάρ­τες της Google. Από κάποιους θεω­ρεί­ται ότι τα αβα­θή γύρω από τη νησί­δα Μετώ­πη κάπο­τε ήταν στε­ριά η οποία συν­δε­ό­ταν με το Αγκί­στρι και με την Αίγι­να, αλλά μετά από αιώ­νες καταβυθίστηκαν…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων