- Διαφήμιση -

- Διαφήμιση -

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ Γιάννη Σγουρού στην Αθήνα Σάββατο 30 Σεπτεμβρίου στις 20:30

Η πορεία για την ανα­τρο­πή και τη νίκη στην Περι­φέ­ρεια Αττι­κής στις εκλο­γές του Οκτω­βρί­ου έχει ξεκινήσει!
Σας περι­μέ­νω όλους στην κεντρι­κή ομι­λία της παρά­τα­ξής μας στην Παλιά Βου­λή (Άγαλ­μα Κολο­κο­τρώ­νη) το Σάβ­βα­το 30 Σεπτεμ­βρί­ου στις 20:30!

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων