- Διαφήμιση -

Θρήνος στην Αίγινα: Νεκροί δυο νεαροί σε φρικτό δυστύχημα

Συγκλονίζει η τραγωδία που σημειώθηκε λίγο μετά τις 7 το πρωί.

Δύο νεα­ρά αγό­ρια, κάτοι­κοι Αίγι­νας, τα οποί­οια επέ­βαι­ναν σε μηχα­νά­κι, έχα­σαν την ζωή τους σήμε­ρα το πρωί. Σύμ­φω­να με τα πρώ­τα στοι­χεία που έχου­με συγκε­ντρώ­σει, το Κέντρο Υγεί­ας Αίγι­νας δέχθη­κε κλή­ση περί­που στις 7 σήμε­ρα το πρωί για ένα τρο­χαίο που συνέ­βη στην περιο­χή του Μαραθώνα.

Πιο συγκε­κρι­μέ­να και σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες, το μηχα­νά­κι στο οποίο επέ­βαι­ναν οι δύο νεα­ροί, προ­σέ­κρου­σε άγνω­στο κάτω από ποιες συν­θή­κες, πάνω στις προ­στα­τευ­τι­κές μπά­ρες στην γέφυ­ρα της εκβο­λής του Βιρού, από την πλευ­ρά που βρί­σκε­ται προς την χερ­σαία ζώνη.

Στον τόπο που δυστυ­χή­μα­τος έσπευ­σε όχη­μα του Αστυ­νο­μι­κού Τμή­μα­τος και δύο ασθε­νο­φό­ρα από το Κέντρο Υγεί­ας Αίγι­νας. Επί­σης στο σημείο του δυστυ­χή­μα­τος πήγε, όχη­μα της Πυρο­σβε­στι­κής Υπη­ρε­σί­ας. Στο Κέντρο Υγεί­ας Αίγι­νας που μετα­φέρ­θη­καν οι δύο νέοι δια­πι­στώ­θη­κε ο θάνα­τός τους.

 

Πηγή www.newsbomb.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων