- Διαφήμιση -

Αίγινα: Ξεκινούν οι εργασίες αποκατάστασης στον αγωγό υδροδότησης

Εντός της εβδο­μά­δας ξεκι­νούν οι εργα­σί­ες απο­κα­τά­στα­σης στον υπο­θα­λάσ­σιο αγω­γό υδρο­δό­τη­σης στην Αίγι­να, που υπέ­στη σοβα­ρές ζημιές από δολιο­φθο­ρά πριν από έναν μήνα…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων