- Διαφήμιση -

Αίγινα: Πράσινο φως από την Εισαγγελία για την αποκατάσταση του αγωγού ύδρευσης

Ξεκι­νά­ει η απο­κα­τά­στα­ση της ζημιάς στον υπο­θα­λάσ­σιο αγω­γό της Αίγι­νας από την κατα­σκευά­στρια εται­ρεία, καθώς η Εισαγ­γε­λία Πρω­το­δι­κών Πει­ραιά διέ­τα­ξε την άμε­ση απο­δέ­σμευ­ση του θαλάσ­σιου χώρου στο σημείο που παρα­τη­ρή­θη­κε η διαρροή…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων