- Διαφήμιση -

Φάρσα το τηλεφώνημα για βόμβα στο Πρωτοδικείο Αθηνών

Φάρ­σα απε­δεί­χθη τελι­κά το τηλε­φώ­νη­μα για βόμ­βα στο Πρω­το­δι­κείο Αθη­νών, καθώς μετά από έλεγ­χο που διε­νήρ­γη­σε το κλι­μά­κιο του Τμή­μα­τος Εξου­δε­τέ­ρω­σης Εκρη­κτι­κών Μηχα­νι­σμών, δεν προ­έ­κυ­ψε κάτι ύποπτο…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων