- Διαφήμιση -

Διακοπές ρεύματος σήμερα σε Αθήνα, Αίγινα και Νίκαια

Σύμ­φω­να με ανα­κοί­νω­ση της ΔΕΔΔΗΕ θα έχου­με δια­κο­πές σήμε­ρα 24/7 στη­νΑ­θή­να, Αίγι­να και Νίκαια

Δεί­τε τις προ­γραμ­μα­τι­σμέ­νες δια­κο­πές ηλε­κτρο­δό­τη­σης που έχει ανα­κοι­νώ­σει ο ΔΕΔΔΗΕ για τις 24/7/2023 στον νομό Αττι­κής.

Αθήνα

  • Μονά/Ζυγά οδός: ΑΥΤΟΚΡ. ΑΓΓΕΛΩΝ από κάθε­το: ΠΛΑΠΟΥΤΑ έως κάθε­το: ΦΩΤΗΛΑ από: 08:00 πμ έως: 11:30 πμ
  • Μονά/Ζυγά οδός: ΦΩΤΗΛΑ από κάθε­το: ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΥ έως κάθε­το: ΑΥΤΚΡ.ΑΓΓΕΛΩΝ από: 08:00 πμ έως: 11:30 πμ
  • Μονά/Ζυγά οδός: ΤΕΝΕΔΟΥ από κάθε­το: ΣΙΚΙΝΟΥ έως κάθε­το: ΑΓ.ΖΩΝΗΣ από: 08:00 πμ έως: 11:30 πμ

Νίκαια

  • Μονά/Ζυγά οδός: ΜΠΟΤΣΑΡΗ από κάθε­το: Π.ΡΑΛΛΗ έως κάθε­το: ΠΛΑΤΩΝΟΣ από: 07:30 πμ έως: 04:00 μμ
  • Μονά/Ζυγά οδός: ΚΟΜΝΗΝΩΝ από κάθε­το: Π.ΡΑΛΛΗ έως κάθε­το: ΑΓΗΣΙΛΑΟΥ από: 07:30 πμ έως: 04:00 μμ
  • Μονά/Ζυγά οδός: ΠΛΑΤΩΝΟΣ από κάθε­το: ΟΛΥΜΠΟΥ έως κάθε­το: ΚΑΛΛΙΠΟΛΕΩΣ από: 07:30 πμ έως: 04:00 μμ
  • Μονά/Ζυγά οδός: ΟΛΥΜΠΟΥ από κάθε­το: ΠΛΑΤΩΝΟΣ έως κάθε­το: ΜΠΟΤΣΑΡΗ από: 07:30 πμ έως: 04:00 μμ
  • Μονά/Ζυγά οδός: ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ από κάθε­το: ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ έως κάθε­το: ΚΟΜΝΗΝΩΝ από: 07:30 πμ έως: 04:00 μμ
  • Μονά/Ζυγά οδός: ΣΜΥΡΝΗΣ από κάθε­το: ΚΟΜΝΗΝΩΝ έως κάθε­το: ΠΛΑΤΩΝΟΣ από: 07:30 πμ έως: 04:00 μμ

Αίγινα

  • ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΡΗΤΙΚΟΣ, ΦΥΛΑΚΕΣ, ΓΗΠΕΔΟ από: 07:00 πμ έως: 11:00 πμ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων