- Διαφήμιση -

Δήμος Αθηναίων: Σε διαδραστικό χάρτη και σε πραγματικό χρόνο όλες οι δενδροφυτεύσεις

Ο δήμος Αθη­ναί­ων προ­σφέ­ρει στους πολί­τες τη δυνα­τό­τη­τα να παρα­κο­λου­θούν τις δεντρο­φυ­τεύ­σεις σε πραγ­μα­τι­κό χρό­νο, καθώς μπαί­νει σε εφαρ­μο­γή το Athenstrees…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων