- Διαφήμιση -

Αίγινα: Τρεις συλλήψεις για καλλιέργεια δενδρυλλίων κάνναβης και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών

Στην εισαγ­γε­λία οδη­γή­θη­καν τρία άτο­μα, μετα­ξύ των οποί­ων και ένα ανή­λι­κος, κατη­γο­ρού­με­νοι για καλ­λιέρ­γεια δεν­δρυλ­λί­ων κάν­να­βης και δια­κί­νη­σης ναρ­κω­τι­κών ουσιών στην ευρύ­τε­ρη περιο­χή της Αίγινας…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων