- Διαφήμιση -

Επεισόδια στην Πανεπιστημιούπολη στου Ζωγράφου, κάηκαν αυτοκίνητα

Επει­σό­δια σημειώ­θη­καν τα ξημε­ρώ­μα­τα στου Ζωγρά­φου από τα οποία προ­έ­κυ­ψαν ζημιές και σε αυτο­κί­νη­τα που ήταν σταθ­μευ­μέ­να στην περιοχή.

Πιο συγκε­κρι­μέ­να, γύρω στις 3.30 τα ξημε­ρώ­μα­τα, στην Πανε­πι­στη­μιού­πο­λη Ζωγρά­φου, ομά­δα 30 κου­κου­λο­φό­ρων βγή­κε από την πύλη μετά από συναυλία…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων