- Διαφήμιση -

Athens City Festival — Δήμος Αθηναίων: Δέκα πρωτότυπες δράσεις για παιδιά

Συναρ­πα­στι­κές δρά­σεις για όλη την οικο­γέ­νεια και ιδιαί­τε­ρα για τα παι­διά διορ­γα­νώ­νει ο Δήμος Αθη­ναί­ων στο πλαί­σιο του 2ου Athens City Festival.

Μου­σι­κές εκδη­λώ­σεις, δρώ­με­να, φεστι­βάλ ται­νιών για παι­διά και εφή­βους, εκπαι­δευ­τι­κά εργα­στή­ρια, εξε­ρευ­νή­σεις, εκδρο­μές περι­μέ­νουν μικρούς, αλλά και μεγάλους…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων