- Διαφήμιση -

Ξαφνικό μπουρίνι σάρωσε την Αθήνα ‑Μποτιλιάρισμα στους δρόμους

Αστατος ο καιρός και σήμερα. Ξαφνικό μπουρίνι ξέσπασε το μεσημέρι στην Αθήνα και μάλιστα σε ορισμένες περιοχές σημειώθηκε χαλαζόπτωση, ενώ λόγω της ξαφνικής κακοκαιρίας στους δρόμους παρατηρείται μποτιλιάρισμα.

Μπο­ρεί η ημέ­ρα να ξεκί­νη­σε με ήλιο αλλά ξαφ­νι­κά το μεση­μέ­ρι τα πράγ­μα­τα άλλα­ξαν, οι ουρα­νός γκρί­ζα­ρε και η βρο­χή ξεκίνησε.

Ηδη από τις 14:00 έβρε­χε στα βόρεια προ­ά­στια, ενώ αυτή την ώρα μπου­ρί­νι σαρώ­νει και το κέντρο της Αθήνας.

Μάλι­στα, στου Παπά­γου έρι­ξε χαλάζι.

Η καταρ­ρα­κτώ­δης βρο­χή προ­κά­λε­σε μπο­τι­λιά­ρι­σμα στους δρό­μους. Στην άνο­δο της Εθνι­κής Οδού Αθη­νών – Λαμί­ας από το ύψος του ΚΤΕΛ μέχρι την Αττι­κή Οδό, η κατά­στα­ση ήταν ιδιαί­τε­ρα δύσκο­λη για τους οδη­γούς, ενώ στην κάθο­δο υπήρ­ξε κίνη­ση από την Αττι­κή Οδό μέχρι τα ΚΤΕΛ.

Ο και­ρός της τελευ­ταί­ας εβδο­μά­δας είναι ιδιαί­τε­ρα άστα­τος, με μεγά­λες μετα­πτώ­σεις. Είναι χαρα­κτη­ρι­στι­κό ότι τη Δευ­τέ­ρα το έστρω­σε με χαλά­ζι στο κέντρο της Αθή­νας!

Εντύ­πω­ση είχαν προ­κα­λέ­σει οι φωτο­γρα­φί­ες με το χαλά­ζι από το κέντρο της Αθήνας.

 

Πηγή www.iefimerida.gr

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων