- Διαφήμιση -

Συνεχίζεται το θρίλερ με την πτώση 39χρονου από τον τρίτο όροφο — Τι λέει η φίλη του

Η 32χρονη, με καταγωγή από τον Λίβανο, είχε έναν ακόμα τσακωμό με τον 39χρονο σύντροφό της στο διαμέρισμα όπου έμεναν στα Νότια προάστια

Στο Ωνά­σειο εξα­κο­λου­θεί να νοση­λεύ­ε­ται ο 39χρονος που έπε­σε από το μπαλ­κό­νι του σπι­τιού του στα Νότια προ­ά­στια μετά από δια­πλη­κτι­σμό με τη σύντρο­φό του, η οποία κρατείται.

Η 32χρονη, με κατα­γω­γή από τον Λίβα­νο, είχε έναν ακό­μα τσα­κω­μό με τον 39χρονο σύντρο­φό της στο δια­μέ­ρι­σμα όπου έμε­ναν στα Νότια προ­ά­στια. Μόνο που αυτή τη φορά δεν κατέ­λη­ξε με καταγ­γε­λία στην Αστυ­νο­μία, αλλά με πτώ­ση από τον τρί­το όρο­φο πολυκατοικίας.

Η νεα­ρή με δήλω­σή της στο STAR, παρου­σί­α­σε τη δική της εκδο­χή για το τι ακρι­βώς συνέ­βη: «Είμαι πάρα πολύ λυπη­μέ­νη, ταραγ­μέ­νη και συγκλο­νι­σμέ­νη. Το μόνο που με ενδια­φέ­ρει είναι η υγεία και η ζωή του συντρό­φου μου. Αυτό που θέλω είναι να απε­ξαρ­τη­θεί από τα ναρ­κω­τι­κά». Όπως υπο­στη­ρί­ζει η 32χρονη κάλε­σε την Αστυ­νο­μία καθώς φοβή­θη­κε για την ζωή της. Αυτός ήταν ο λόγος που όταν ο σύντρο­φός της βγή­κε στο μπαλ­κό­νι, τον κλείδωσε.

Ο 39χρονος συνε­χί­ζει να νοση­λεύ­ε­ται στο Ωνά­σειο καρ­διο­χει­ρουρ­γι­κό κέντρο, καθώς αντι­με­τω­πί­ζει σοβα­ρό πρό­βλη­μα με την καρ­διά του και ακό­μα δεν έχει κατα­θέ­σει στους αστυ­νο­μι­κούς. Η 32χρονη θα ζητή­σει ψυχια­τρι­κή πραγ­μα­το­γνω­μο­σύ­νη και κατά αντι­πα­ρά­στα­ση εξέ­τα­ση, καθώς το βρά­δυ του Σαβ­βά­του η κατά­στα­ση φαί­νε­ται ότι βγή­κε εκτός ελέγχου.

 

Πηγή www.tanea.gr

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων