- Διαφήμιση -

Σβηστά από εχθές και για κάθε βράδυ θα είναι τα φώτα του Δημαρχείου της Αθήνας για εξοικονόμηση ενέργειας

Την είδη­ση έκα­νε γνω­στή ο δήμαρ­χος Αθη­ναί­ων, Κώστας Μπα­κο­γιάν­νης στο πλαί­σιο των μέτρων για την ενερ­γεια­κή εξοι­κο­νό­μη­ση, όπως συμ­βαί­νει και σε μεγά­λες ευρω­παϊ­κές πόλεις. Μάλι­στα στο πλαί­σιο αυτό τα φώτα θα σβή­σουν και σε αρχαιο­λο­γι­κά μνη­μεία, όπως είναι και ο πύρ­γος του Άϊφελ.…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων