- Διαφήμιση -

Στο αεροδρόμιο της Αθήνας το πρώτο ρωσικό πυροσβεστικό αεροσκάφος Ilyushin Il-76

Θα συνδράμει στην κατάσβεση των πυρκαγιών που εξακολουθούν να μαίνονται στη χώρα

Το πρώ­το από τα δύο πυρο­σβε­στι­κά αερο­πλά­να τύπου Ilyushin Il-76 έστει­λε η Ρωσία στην Ελλά­δα προ­κεί­με­νου να συν­δρά­μει στην κατά­σβε­ση των πυρ­κα­γιών που εξα­κο­λου­θούν να μαί­νο­νται στη χώρα. Σημειώ­νε­ται ότι εκτός από το Beriev Be-200 και το Ilyushin Il-76 με από­φα­ση Πού­τιν θα φτά­σουν στην Ελλά­δα ακό­μα ένα Ilyushin II-76 και δυο Mi‑8 για να δώσουν τη μάχη της πυρό­σβε­σης μαζί με όλα τα υπό­λοι­πα ενα­έ­ρια μέσα.

 

Περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο Facebook:

Το Αερο­πλά­νο σήμερα

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων