- Διαφήμιση -

Ελεύθεροι oι κατηγορούμενοι από τον αντιφασιστικό χώρο για τα επεισόδια σε Μοναστηράκι και Βικτώρια

Ελεύ­θε­ροι αφέ­θη­καν μετά τις απο­λο­γί­ες τους στον ανα­κρι­τή οι κατη­γο­ρού­με­νοι από τον αντι­φα­σι­στι­κό χώρο που συνε­λή­φθη­σαν μετά από επει­σό­δια στο σταθ­μό του ΗΣΑΠ στο Μονα­στη­ρά­κι και έξω από τον σταθ­μό στη Βικτώ­ρια την περα­σμέ­νη Τετάρτη…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων