- Διαφήμιση -

- Διαφήμιση -

Δήμος Αθηναίων: Ανοιχτή πρόσκληση για κατάθεση εικαστικών προτάσεων

«Φαντάσου την πόλη του αύριο»

Με αφορ­μή την Παγκό­σμια Ημέ­ρα Πόλε­ων στις 31 Οκτω­βρί­ου 2022, ο δήμος Αθη­ναί­ων απευ­θύ­νει ανοι­χτή πρό­σκλη­ση σε καλ­λι­τέ­χνες, αρχι­τέ­κτο­νες, γρα­φί­στες, σκι­τσο­γρά­φους, σχε­δια­στές και άλλους δημιουρ­γούς να υπο­βάλ­λουν τις προ­τά­σεις τους για το πώς φαντά­ζο­νται την πόλη τους στο μέλλον.…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων