- Διαφήμιση -

Διαμαρτυρία στο Σύνταγμα: «Η οργή μας θα γίνει ποτάμι και θα σας πνίξει»

Συγκέ­ντρω­ση δια­μαρ­τυ­ρί­ας πραγ­μα­το­ποιούν από τις 12:00 το μεση­μέ­ρι οι συγ­γε­νείς των εγκλω­βι­σμέ­νων και πλη­γέντων από τις πλημ­μύ­ρες της Θεσ­σα­λί­ας που προ­κά­λε­σε η κακο­και­ρία Daniel, προ­κει­μέ­νου να ενώ­σουν τις φωνές τους ενά­ντια στην κατα­στρο­φή και την εγκα­τά­λει­ψη που ζουν οι κοντι­νοί τους άνθρωποι…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων