- Διαφήμιση -

Blue Horizon: Τι υποστηρίζει στο υπόμνημά του ο πλοίαρχος για τη δολοφονία του 36χρονου Αντώνη

Με ένα πολυ­σέ­λι­δο απο­λο­γη­τι­κό υπό­μνη­μα ο καπε­τά­νιος του Blue Horizon επι­χεί­ρη­σε να αντι­κρού­σει το βαρύ κατη­γο­ρη­τή­ριο που αντι­με­τω­πί­ζει ο ίδιος και οι υπό­λοι­ποι τρεις κατη­γο­ρού­με­νοι για τη δολο­φο­νία του 36χρονου Αντώ­νη στο λιμά­νι του Πει­ραιά την Τρί­τη το βράδυ…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

 

 

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων