- Διαφήμιση -

«Δεν ξεχνάμε τίποτα – Απαιτούμε δικαιοσύνη» – Συγκέντρωση στο Σύνταγμα για τα Τέμπη

Συγκέ­ντρω­ση δια­μαρ­τυ­ρί­ας έξω από τη Βου­λή πραγ­μα­το­ποιεί­ται αυτήν την ώρα από οργα­νώ­σεις και κόμ­μα­τα της Αρι­στε­ράς για τα Τέμπη, ενώ συνε­χί­ζε­ται για τρί­τη ημέ­ρα η συζή­τη­ση για την πρό­τα­ση δυσπι­στί­ας κατά της κυβέρ­νη­σης Μητσοτάκη…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων