- Διαφήμιση -

Αθήνα: Άγριο ξύλο μεταξύ ανηλίκων στο Σύνταγμα

Απο­τρο­πια­σμό προ­κα­λεί το νέο περι­στα­τι­κό βίας μετα­ξύ ανη­λί­κων που σημειώ­θη­κε στο Σύνταγ­μα. Μάλι­στα, οι συμπλε­κό­με­νοι χρη­σι­μο­ποί­η­σαν ακό­μη και κλα­διά για να επι­τε­θούν ο ένας στον άλλον, κατα­φέ­ρο­ντας χτυ­πή­μα­τα στο κεφά­λι και το σώμα…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων