- Διαφήμιση -

«Δικαίωμα στη στέγη για όλο το λαό»: Δυναμική διαμαρτυρία στο Θησείο απέναντι στη στεγαστική κρίση

Δυνα­μι­κή δια­μαρ­τυ­ρία από πλή­θος πολι­τών και συλ­λο­γι­κο­τή­των στο κάλε­σμα της νεο­σύ­στα­της πρω­το­βου­λί­ας «Γει­το­νιές για το δικαί­ω­μα στη στέ­γη» πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε το μεση­μέ­ρι του Σαβ­βά­του στο πλαί­σιο της εβδο­μά­δας για την Ευρω­παϊ­κή Συμ­μα­χία Δρά­σης για το δικαί­ω­μα στη Στέ­γη και την Πόλη…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων