- Διαφήμιση -

Συνελήφθη ένα άτομο για την πυρκαγιά στο Μαρκόπουλο

Συνε­λή­φθη το μεση­μέ­ρι της Δευ­τέ­ρας (8/4) από ανα­κρι­τι­κούς υπαλ­λή­λους της Π.Υ. Μαρ­κό­που­λου ένας ημε­δα­πός, ως υπαί­τιος πρό­κλη­σης πυρ­κα­γιάς σε υπο­λείμ­μα­τα καλ­λιερ­γειών σε αγρο­το­δα­σι­κή έκτα­ση, στο Μαρ­κό­που­λο Αττικής…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων