- Διαφήμιση -

Ανατίναξαν ΑΤΜ τράπεζας στη λεωφόρο Μαραθώνος

στις 4:40 τα ξημερώματα σε αυτόματο μηχάνημα τραπέζης

Εμπρη­στι­κός μηχα­νι­σμός εξερ­ρά­γη στις 4:40 τα ξημε­ρώ­μα­τα σε αυτό­μα­το μηχά­νη­μα τρα­πέ­ζης, στη λεω­φό­ρο Μαρα­θώ­νος στο ύψος της Παλ­λή­νης. Ωστό­σο υπήρ­ξε εμπλο­κή στον μηχα­νι­σμό και ευτυ­χώς δεν προ­κλή­θη­καν σοβα­ρές υλι­κές ζημιές, ενώ υπάρ­χουν παντού θραύ­σμα­τα και υπολείμματα.

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων