- Διαφήμιση -

Η Τροχαία Αθηνών αναζητά πληροφορίες για αυτοκίνητο που παρέσυρε μοτοσικλετιστή

Τον εγκατέλειψε τραυματισμένο στο Μεταξουργείο

Συγκε­κρι­μέ­να, την Δευ­τέ­ρα 25 Οκτω­βρί­ου και περί τις 02:30 τα ξημε­ρώ­μα­τα, στη δια­σταύ­ρω­ση των οδών Κερα­μέ­ων και Ελευ­σι­νί­ων στο Μετα­ξουρ­γείο, Ι.Χ.Ε. αυτο­κί­νη­το μάρ­κας OPEL, μοντέ­λο ASTRA και χρώ­μα­τος αση­μί, το οποίο κινεί­το επί της οδού Ελευ­σι­νί­ων, συγκρού­σθη­κε με δίκυ­κλη μοτο­σι­κλέ­τα, η οποία κινεί­το επί της οδού Κερα­μέ­ων με κατεύ­θυν­ση προς την οδό Ανδρο­μά­χης, με απο­τέ­λε­σμα τον τραυ­μα­τι­σμό του οδη­γού της δίκυ­κλης μοτοσικλέτας.

 

Περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων