- Διαφήμιση -

Στο φως κύκλωμα που διακινούσε κοκαΐνη στην Αττική

Κοκαΐνη άνω του ενός εκατομμυρίου ευρώ

Τα μέλη της οργά­νω­σης έκρυ­βαν τα ναρ­κω­τι­κά, τα οποία προ­έρ­χο­νται από τη Λατι­νι­κή Αμε­ρι­κή, σε μανά­βι­κο στον Πει­ραιά. Κατά την διάρ­κεια της επι­χεί­ρη­σης της δίω­ξης ναρ­κω­τι­κών, σε Χαλάν­δρι, Πει­ραιά και Παλαιό Φάλη­ρο, συνε­λή­φθη­σαν 6 άτο­μα και εντο­πί­στη­καν 11 κιλά και 715 γραμ­μά­ρια κοκα­ΐ­νης, υψη­λής καθα­ρό­τη­τας όπως ανα­φέ­ρουν πηγές της Αστυ­νο­μί­ας, 11 γραμ­μά­ρια ηρω­ί­νη και 280.530 ευρώ.

 

Περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων