- Διαφήμιση -

Γέρακας: Συνελήφθη 53χρονη φυγόποινη — Κρυβόταν σε ειδική κρύπτη εντός της οικίας της

Σύμ­φω­να με την ΕΛ.ΑΣ., σε βάρος της εκκρε­μού­σε κατα­δι­κα­στι­κή από­φα­ση με ποι­νή κάθειρ­ξης 10 ετών και χρη­μα­τι­κή ποι­νή 56.000 ευρώ, για το αδί­κη­μα της διευ­κό­λυν­σης μετα­φο­ράς πολί­τη τρί­της χώρας που δεν έχει δικαί­ω­μα εισό­δου στο ελλη­νι­κό έδαφος…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων