- Διαφήμιση -

ΔΕΗ — 21 προσλήψεις στην περιοχή Κερατέας — Λαυρίου

Μέχρι πότε μπορείτε να κάνετε αίτηση

Οι προ­σλη­φθέ­ντες θα υπο­γρά­ψουν 8μηνη σύμ­βα­ση εργασίας.Δυνατότητα συμ­με­το­χής στο νέο δια­γω­νι­σμό έχουν όλοι οι υπο­ψή­φιοι, ηλι­κί­ας 18–65 ετών.

Στην πλή­ρω­ση 21 θέσε­ων προ­χω­ρά άμε­σα για την κάλυ­ψη επο­χι­κών ανα­γκών του κλά­δου ΑΗΣ Κερα­τέ­ας – Λαυρίου.

 

Περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων