- Διαφήμιση -

Παναγία Καταφυγιώτισσα: «Σφραγίστηκε» το εκκλησάκι που εικονογράφησε ο Μυταράς

Η Πανα­γία Κατα­φυ­γιώ­τισ­σα, το εκκλη­σά­κι που φέρει τη σφρα­γί­δα του σπου­δαί­ου Έλλη­να ζωγρά­φου, Δημή­τρη Μυτα­ρά, κλεί­νει μέχρι νεο­τέ­ρας, με τον ιεράρ­χη που αναί­ρε­σε την άδεια λει­τουρ­γί­ας του ναού, να χαρα­κτη­ρί­ζει «τερα­το­γρα­φή­μα­τα» τα έργα του καλλιτέχνη…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων