- Διαφήμιση -

Δωρεάν πρόσβαση στο ίντερνετ σε Λαύριο, Κερατέα, Άγιο Κωνσταντίνο και Λεγραινά

O δήμος προχώρησε στην εγκατάσταση του εξοπλισμού σε κεντρικά σημεία και δημόσιους χώρους με υψηλή επισκεψιμότητα

Δωρε­άν πρό­σβα­ση στο ίντερ­νετ θα έχουν οι δημό­τες και οι επι­σκέ­πτες της Λαυ­ρε­ω­τι­κής, καθώς ο δήμος προ­χώ­ρη­σε στην εγκα­τά­στα­ση του εξο­πλι­σμού σε κεντρι­κά σημεία και δημό­σιους χώρους με υψη­λή επι­σκε­ψι­μό­τη­τα, υλο­ποιώ­ντας το χρη­μα­το­δο­τού­με­νο από την Ευρω­παϊ­κή Ένω­ση πρό­γραμ­μα WiFi4EU.

 

Περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων