- Διαφήμιση -

Το άγνωστο φοινικόδασος της Αττικής — Απέχει μόλις 45 λεπτά από το κέντρο της Αθήνας

Λίγοι γνω­ρί­ζουν πως μέσα στην Αττι­κή υπάρ­χει ένα… φοι­νι­κό­δα­σος. Βρι­σκό­μα­στε λοι­πόν στο Λαύ­ριο και συγκε­κρι­μέ­να στην περιο­χή Φοι­νι­κό­δα­σος (Κυπρια­νού) όπου, όπως το υπο­δη­λώ­νει η λέξη, υπάρ­χει ένα φοι­νι­κό­δα­σος περί­που 300–400 δέντρων που φυτεύ­τη­καν το 1880 και απο­τε­λούν ανα­πό­σπα­στο στοι­χείο της Λαυ­ρε­ω­τι­κής και της ιστο­ρί­ας της περιοχής…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων