- Διαφήμιση -

Μενίδι: Συνελήφθη 38χρονος για οκτώ σεξουαλικές επιθέσεις σε γυναίκες

Ο φόβος και ο τρό­μος νεα­ρών γυναι­κών έγι­νε 38χρονος στο Μενί­δι που συνε­λή­φθη μετά από καταγ­γε­λία για προ­σβο­λή γενε­τή­σιας αξιο­πρέ­πειας κατ’ εξακολούθηση…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων