- Διαφήμιση -

Συγκινητική προσέλευση: Ουρές πιστών για να προσκυνήσουν την Τιμία Κάρα του Αγ. Ιωάννου Χρυσοστόμου

Από το Σάβ­βα­το (11/11) βρί­σκε­ται στην Αττι­κή και πιο συγκε­κρι­μέ­να στον Ιερό Ναό του Αγί­ου Ελευ­θε­ρί­ου Αχαρ­νών η Τίμια Κάρα του Αγί­ου Ιωάν­νου του Χρυ­σο­στό­μου με το άφθαρ­το Ωτίο του — Πλή­θος πιστών συρ­ρέ­ει για να προσκυνήσει…
περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ
- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων