- Διαφήμιση -

ΣΤΑ.ΣΥ: Ξεπέρασαν τα 3,5 εκατομμύρια οι έλεγχοι εισιτηρίων σε μετρό και τραμ

Με αύξη­ση στους ελέγ­χους κομί­στρου στο Μετρό και το Τραμ, που δια­μορ­φώ­θη­κε στο 173% συγκρι­τι­κά με το 2022, έκλει­σε το 2023 για τις Στα­θε­ρές Συγκοινωνίες…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων