- Διαφήμιση -

Αθήνα: Kορυφαία ευρωπαϊκή πόλη για τους λάτρεις του φαγητού

Για τους λάτρεις του φαγη­τού, λοι­πόν, η Αθή­να είναι η κορυ­φαία επι­λο­γή, όπως απο­κα­λύ­πτει έρευ­να του uswitch.com, που βασί­στη­κε σε δεδο­μέ­να από το TripAdvisor, σένα σύνο­λο 235.000 εστιατορίων.

Για να καταρ­τι­στεί η λίστα λήφθη­καν υπό­ψη ακό­λου­θες μετα­βλη­τές για κάθε ευρω­παϊ­κή πρω­τεύ­ου­σα: επι­λο­γές για χορ­το­φά­γους, καφε­τέ­ριες, παμπ, ταχεία εστί­α­ση, brunch, μέση τιμή και αριθ­μός εστιατορίων.…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων