- Διαφήμιση -

ΗΜΕΡΙΔΑ με θέμα: Προστασία Ασυνόδευτων Ανηλίκων μέσω της Εθνικής Γραμμής Παιδικής Προστασίας “1107”

22/4/24 Ημερίδα με θέμα: Προστασία Ασυνόδευτων Ανηλίκων.

Η Ημε­ρί­δα θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί στο Εθνι­κό ίδρυ­μα Ερευ­νών, (Βασι­λέ­ως Κων­στα­ντί­νου 48), στα ελλη­νι­κά με διερ­μη­νεία στην αγγλι­κή γλώσ­σα και θα έχει δια­δι­κτυα­κή κάλυ­ψη στα ακό­λου­θα links:
Επί­σης θα υπάρ­χει δυνα­τό­τη­τα τηλεδιάσκεψης:
Meeting ID: 820 3045 8491
- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων