- Διαφήμιση -

Αναγκαστική προσγείωση Boeing 737 στο Ελευθέριος Βενιζέλος

Ανα­γκα­στι­κή προ­σγεί­ω­ση στο αερο­δρό­μιο Ελευ­θέ­ριος Βενι­ζέ­λος έκα­νε ένα αερο­σκά­φος τύπου Boeing 737 το μεση­μέ­ρι της Τετάρ­της 24/04. Πρό­κει­ται για αερο­σκά­φος Boeing 737 της εται­ρεί­ας Transavia το οποίο εκτε­λού­σε την πτή­ση Αθή­να – Παρί­σι, η οποία ήταν προ­γραμ­μα­τι­σμέ­νη να απο­γειω­θεί στις 15:20…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων