- Διαφήμιση -

- Διαφήμιση -

Αθηναϊκή Ριβιέρα: Οικιστική ανάπλαση στην Βούλα

Ο Nick Weber, CEO της Henderson Park, ανα­φέ­ρει ότι στό­χος είναι η δημιουρ­γία μιας οικι­στι­κής κοι­νό­τη­τας, η οποία θα απο­τε­λέ­σει ένα νέο πρό­τυ­πο πολυ­τε­λούς και βιώ­σι­μης ανά­πτυ­ξης στην Αθήνα…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων