- Διαφήμιση -

25η Μαρτίου: «Αστακός» η Αθήνα

Υψη­λά μέτρα ασφα­λεί­ας, στα οποίο θα συμ­με­τέ­χει το σύνο­λο της δύνα­μης της αστυ­νο­μί­ας στην Αττι­κή, θα απλω­θεί πάνω από την εξέ­δρα που θα στη­θεί την 25η Μαρ­τί­ου για την παρέ­λα­ση και τον εορ­τα­σμό της εθνι­κής επετείου.
Για περισ­σό­τε­ρα εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων