- Διαφήμιση -

Ο πρίγκιπας Κάρολος και η Καμίλα θα επισκεφτούν την Αθήνα για την 25η Μαρτίου

Προσκεκλημένοι του πρωθυπουργού

Όπως ανα­κοί­νω­σε το γρα­φείο τύπου του πρω­θυ­πουρ­γού, το πρι­γκι­πι­κό ζεύ­γος θα παρα­μεί­νει στην πρω­τεύ­ου­σα στις 24 και 25 Μαρ­τί­ου, «έπει­τα από πρό­σκλη­ση του πρω­θυ­πουρ­γού Κυριά­κου Μητσο­τά­κη, για να παρα­βρε­θούν στις εκδη­λώ­σεις για τον εορ­τα­σμό των 200 ετών από την Ελλη­νι­κή Επανάσταση.»
Για περισ­σό­τε­ρα εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων