- Διαφήμιση -

Νίκος Κωτσάκης: Πέθανε ο θρυλικός τροχονόμος-σύμβολο της Λεωφόρου Κηφισίας

Πέθα­νε ο τρο­χο­νό­μος Νίκος Κωτσά­κης, που ρύθ­μι­ζε την κυκλο­φο­ρία επί αρκε­τά χρό­νια στη δια­σταύ­ρω­ση της Εθνι­κής Αντι­στά­σε­ως στο Νέο Ψυχικό…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων