- Διαφήμιση -

«Αποστολή»: Φρόντισε να κάνουν πασχαλινό τραπέζι 2.853 οικονομικά ευάλωτες οικογένειες

«Στό­χος μας την περί­ο­δο αυτή, να δώσου­με σε όλους την δυνα­τό­τη­τα να γιορ­τά­σουν με τις οικο­γέ­νειες τους σε πνεύ­μα αγά­πης και ειρή­νης» τόνι­σε ο γενι­κός διευ­θυ­ντής του φιλαν­θρω­πι­κού οργανισμού…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων