- Διαφήμιση -

Η Γερμανική Σχολή Αθηνών θυμάται

Απέσπασε ένα από τα τέσσερα βραβεία

Η μνή­μη, η ιστο­ρι­κή γνώ­ση και η συσχέ­τι­σή της με το παρόν είναι η κρί­σι­μη παρά­με­τρος σε ένα μάθη­μα Ιστορίας.
Μια τέτοια προ­σπά­θεια επι­χεί­ρη­σαν οι μαθη­τές της Γερ­μα­νι­κής Σχο­λής Αθη­νών με θετι­κά αποτελέσματα.
Για περισ­σό­τε­ρα βλέ­πε εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων