- Διαφήμιση -

Τίτλος Ετικέτας

ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ

Η Γερμανική Σχολή Αθηνών θυμάται

Η μνήμη, η ιστορική γνώση και η συσχέτισή της με το παρόν είναι η κρίσιμη παράμετρος σε ένα μάθημα Ιστορίας. Μια τέτοια προσπάθεια επιχείρησαν οι μαθητές της Γερμανικής Σχολής Αθηνών με θετικά αποτελέσματα. Για περισσότερα βλέπε εδώ
Διαβάστε περισσότερα...